DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

Działka niezabudowana o powierzchni 1160 m2.

działka 1/5, obręb 66, KW TO1U/00041997/5 

Cena 130 000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

Formularz kontaktowy

2 + 11 =