NIERUCHOMOŚĆ PARKOWA

Cena 100,00 zł netto/m2 (słownie: sto złotych netto) plus należny podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży nieruchomości.

R E Z E R W A C J A

15 274 m2

Działka 21/572, 21/190, obręb 118 województwo kujawsko-pomorskie,

powiat m. Grudziądz

KW TO1U/00034978/4

Formularz kontaktowy

15 + 9 =