Warning: Constant WP_IMAGE_SERVICE_DEBUG already defined in /home/virtualki/28328/new/wp-content/plugins/prizm-image/wp-prizmimage.php on line 95

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/virtualki/28328/new/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2583
Informacja od Administratora Danych Osobowych - Solgrud

Budujemy doświadczenie od 1992 r.

RODO

Dane osobowe, które przetwarzają: Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe TASKOMONT-3 Sp. z o.o. mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom współpracującym z naszą grupą kapitałową w zakresie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej w celu:

  1. przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej w Polsce elektronicznie, na podany e-mail, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
  2. przesyłania Państwu informacji handlowych od podmiotów współpracujących z naszą grupą kapitałową drogą elektroniczną, na podany e-mail, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W Spółkach naszej grupy kapitałowej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@solgrud.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o, Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Droga Olchowa 4, 86-300 Grudziądz.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania oferty.

W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.