Kalinkowa 84

Zakończenie maj 2024 r.

Cena za mieszkanie stała do zakończenia inwestycji – bez waloryzacji!

Nr klatkiNr lokalukondygnacjaPowierzchnia użytkowaCena za 1 m2CenaStatusKarta 
11parter63.57 m2 z ogródkiem
od 8 345 zł 530 491.65 zł dostępneM1klatka
nr 1
realizacja
w późniejszym
terminie
12parter46.42 m2 z ogródkiem
od 8 758 zł 406 546.36 zł dostępneM2
13parter69.66 m2 z ogródkiem
od 8 248 zł 574 555.68 zł dostępneM3
14I piętro74.23 m2od 7 870 zł584 190.10 złdostępneM4
15I piętro46.43 m2od 8 370 zł388 619.10 złdostępneM5
16I piętro69.66 m2od 8 070 zł562 156.20 złdostępneM6
17II piętro74.14 m2od 7 870 zł583 481.80 złdostępneM7
18II piętro46.17 m2od 8 370 zł386 442.90 zł dostępneM8
19II piętro69.37 m2od 8 070 zł559 815.90 złdostępneM9
110III piętro74.14 m2od 7 870 zł 583 481.80 zł dostępne M10
111III piętro46.11 m2od 8 370 zł385 940.70 złdostępneM11
112III piętro69.37 m2od 8 070 zł559 815.90 zł dostępneM12
113IV piętro74.00 m2od 7 870 zł 582 380.00 zł dostępneM13
114IV piętro45.85 m2od 8 370 zł383 764.50 zł dostępneM14
115IV piętro69.07 m2od 8 070 zł557 394.90 złdostępneM15
116V piętro 73.93 m2od 7 970 zł589 222.10 złdostępneM16
117V piętro 45.79 m2
od 8 470 zł387 841.30 złrezerwacjaM17
118V piętro 69.07 m2
od 8 170 zł564 301.90 złdostępneM18
Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań od VI piętra (np przeprojektowanie ścian działowych łącząc dwa mieszkania)
119VI piętro 73.59 m2od 8 070 zł 593 871.30 zł dostępneM19
120VI piętro 45.53 m2od 8 570 zł 390 192.10 zł dostępneM20
121VI piętro 68.78 m2od 8 270 zł 568 810.60 zł dostępneM21
122VII piętro 73.46 m2od 8 570 zł 629 552.20 zł dostępneM22
123VII piętro 45.37 m2od 9 070 zł 411 505.90 zł dostępneM23
124VII piętro 68.68 m2od 8 770 zł 602 323.60 zł dostępneM24
125VIII piętro 73.20 m2od 9 070 zł 663 924.00 zł dostępneM25
126VIII piętro 45.31 m2od 9 570 zł 433 616.70 zł dostępneM26
127VIII piętro 68.58 m2od 9 270 zł 635 736.60 złdostępneM27
228parter 65.86 m2 z ogródkiem od 8 214 zł 540 974.04 złdostępne M28klatka
nr 2
planowane
zakończenie
maj 2024 r.
229parter 48.81 m2 z ogródkiem od 8 532 zł 416 446.92 zł dostępne M29
230parter 69.68 m2 z ogródkiem od 8 136 zł 566 916.48 zł dostępne M30
231I piętro65.83 m2od 8 070 zł 531 248.10 zł dostępne M31
232I piętro---SPRZEDANE-
233I piętro76.69 m2od 7 870 zł 603 550.30 zł dostępne M33
234II piętro65.54 m2od 8 070 zł 528 907.80 zł dostępne M34
235II piętro48.44 m2od 8 370 zł 405 442.80 zł dostępne M35
236II piętro76.59 m2od 7 870 zł 602 763.30 zł dostępne M36
237III piętro---SPRZEDANE-
238III piętro48.38 m2od 8 370 zł 404 940.60 złrezerwacjaM38
239III piętro76.60 m2od 7 870 zł 602 842.00 złdostępne M39
240IV piętro65.24 m2od 8 070 zł 526 486.80 zł dostępne M40
241IV piętro48.08 m2od 8 370 zł 402 429.60 zł rezerwacjaM41
242IV piętro76.50 m2od 7 870 zł 602 055.00 zł dostępne M42
243V piętro65.24 m2od 8 170 zł 533 010.80 zł rezerwacjaM43
244V piętro---SPRZEDANE-
245V piętro76.50 m2od 7 970 zł 609 705.00 zł dostępne M45
Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań od VI piętra (np przeprojektowanie ścian działowych łącząc dwa mieszkania)
246VI piętro 64.94 m2od 8 270 zł 537 053.80zł dostępneM46
247VI piętro ---SPRZEDANE-
248VI piętro 76.25 m2od 8 070 zł 615 337.50 zł dostępneM48
249VII piętro 64.85 m2od 8 770 zł 568 734.50 zł dostępneM49
250VII piętro ---SPRZEDANE -
251VII piętro 76.11 m2od 8 570 zł 652 262.70 zł dostępneM51
252VIII piętro 64.75 m2od 9 270 zł 600 232.50 zł dostępneM52
253VIII piętro ---SPRZEDANE-
254VIII piętro 76.02 m2od 9 070 zł 689 501.40 zł dostępne M54

Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej na zasadzie wyłączności 37 000 zł

R E A L I Z A C J A 

W I D O K   N A   P A N O R A M Ę   M I A S T A   Z   VIII  P I Ę T R A  

Formularz kontaktowy

5 + 9 =